Prezentace: Administrace portálů

Sotva se člověk vrátí z dovolené, už aby pracoval 🙂 A tak jsem celou neděli namísto regenerace strávil přípravou slidů a labů pro přednášku “Portal administration” v rámci Software Summer Camp 2010. Cílem přednášky bylo představit studentům portály obecně, a následně si měli vyzkoušet práci s Liferayem a s WebSphere Portal Serverem. Zároveň jsem se pokusil o jakési srovnání nesrovnatelného – čili obou portálových řešení. Výsledek posuďte sami, za sebe musím říct, že můj dojem z přednášky byl velmi pozitivní! Někdy se člověk holt musí pochválit 🙂

Issue Tracking Systems

Bellow you can read my Master thesis.
Níže najdete moji diplomovou práci.

There have been many applications oriented around controlling and tracing the lifecycle of project, tasks, and requirements. In the beginning of this work, the author provides an introduction into the problematic of the above-mentioned tracing, mentioning also software development methods and how they relate to this theme.

In the second part of the work, the currently most popular tools for issue / bug tracking will be examined and then the reader will get acquainted with the possibility of their integration into development environments.

In the last chapter, the development of plug-in for NetBeans IDE is presented, which would make it easier for developers to use advantages of the JIRA tracking system.

Webové standardy a trendy moderního webdesignu

Bellow you can read my Bachelor thesis.
Níže najdete moji bakalářskou práci.

„Pokud se web obtížně používá, lidé z něj odejdou. Pokud úvodní stránka neobsahuje jasné informace, o čem web je a co na něm jde dělat, lidé odejdou. Pokud uživatel na webu zabloudí, odejde. Jestliže se informace na webu uživateli obtížně čtou, či neodpovídají na jeho otázky, odejde… Po ruce je plno dalších webů. Odchod je základní obrana uživatele před potížemi.“
(Jakob Nielsen, Alertbox: Usability 101)

V současné době je stále více organizací, které potřebují o své činnosti komunikovat pomocí webu. Od statických prezentací se pomalu přechází k dynamickým interaktivním stránkám, které si uživatelé sami spravují pomocí Content Management Systémů. Tento posun však vyžaduje dodržování jisté kázně a umírněnosti při návrhu stránek. Práce má za úkol zmapovat webové standardy, které je vhodné při tomto přístupu dodržovat, a také identifikovat problémové oblasti, kterým je vhodné se při návrhu vyhnout.

V této práci se nejprve stručně seznámíme se současnými nejčastějšími postupy, metodami a technologiemi při tvorbě webových prezentací a s jejich výhodami a nevýhodami. Poté si povíme něco o množině zásad, souhrnně označovaných jako „trendy moderního webdesignu“, jejichž dodržování by mělo vést k eliminaci rizikových faktorů spojených s tvorbou pro natolik heterogenní prostředí, jako je internet. Povíme si o webových standardech W3C, o použitelnosti a přístupnosti, o optimalizaci pro vyhledávače a o důvodech a výhodách dodržování těchto trendů. Nakonec si demonstrujeme problémy spojené s prosazováním těchto tendencí na jednom konkrétním příkladě.