Webové standardy a trendy moderního webdesignu

Bellow you can read my Bachelor thesis.
Níže najdete moji bakalářskou práci.

„Pokud se web obtížně používá, lidé z něj odejdou. Pokud úvodní stránka neobsahuje jasné informace, o čem web je a co na něm jde dělat, lidé odejdou. Pokud uživatel na webu zabloudí, odejde. Jestliže se informace na webu uživateli obtížně čtou, či neodpovídají na jeho otázky, odejde… Po ruce je plno dalších webů. Odchod je základní obrana uživatele před potížemi.“
(Jakob Nielsen, Alertbox: Usability 101)

V současné době je stále více organizací, které potřebují o své činnosti komunikovat pomocí webu. Od statických prezentací se pomalu přechází k dynamickým interaktivním stránkám, které si uživatelé sami spravují pomocí Content Management Systémů. Tento posun však vyžaduje dodržování jisté kázně a umírněnosti při návrhu stránek. Práce má za úkol zmapovat webové standardy, které je vhodné při tomto přístupu dodržovat, a také identifikovat problémové oblasti, kterým je vhodné se při návrhu vyhnout.

V této práci se nejprve stručně seznámíme se současnými nejčastějšími postupy, metodami a technologiemi při tvorbě webových prezentací a s jejich výhodami a nevýhodami. Poté si povíme něco o množině zásad, souhrnně označovaných jako „trendy moderního webdesignu“, jejichž dodržování by mělo vést k eliminaci rizikových faktorů spojených s tvorbou pro natolik heterogenní prostředí, jako je internet. Povíme si o webových standardech W3C, o použitelnosti a přístupnosti, o optimalizaci pro vyhledávače a o důvodech a výhodách dodržování těchto trendů. Nakonec si demonstrujeme problémy spojené s prosazováním těchto tendencí na jednom konkrétním příkladě.