Life Magazine’s motto

“To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to draw closer, to find each other and to feel. THAT IS THE PURPOSE OF LIFE.”

“Poznávat svět, i nebezpečí co to přinese, překonávat hranice, sbližovat se, poznávat druhé a cítit. TO JE SMYSLEM ŽIVOTA.”

— Life Magazine’s motto (The Secret Life of Walter Mitty)

O vztazích I.

Tajemství člověka je v tom, že když ho opustí milá, je celý zoufalý, ale když sám přestane milovat nebo ctít říši, nic o svém ochuzení neví. Prostě si řekne: “Nebyla tak krásná, nebo tak milá, jak jsem snil…” a odchází, kam ho náhoda zanese. Ale svět pro něho už není zázrakem. A jitro už není jitrem návratu či jitrem probuzení v jejím náručí. Noc už není velikou svatyní lásky. Už není tím velikým pastýřským pláštěm, pod kterým oddechovala spící milá. Všechno zešedlo. Všechno ztrvrdlo. Ale člověk o svém neštěstí neví a nepláče pro svou ztracenou plnost. Raduje se ze svobody, která je svobodou nebytí.

–Antoine de Saint-Exupéry, Citadela